Господи, дай ми сили да приема нещата, които не мога да променя. Дай ми смелост да променя нещата, които мога, и дай ми мъдрост, за да различавам едното от другото.

Friedrich Christoph Oetinger 

Ако желаете да впишете починали хора в ewigeerinnerung.de, моля, обърнете се към вашия доверен погребален агент. Ние с удоволствие ще ви помогнем да намерите такъв. В рубриката „Погребални агенции“ ще откриете фирма, с която ние добре си сътрудничим. От различните мотиви изберете един за фон, а след това изберете и текста за скръбната вест. За да включите във фона снимка на починалия, използвайте безплатната ни поддръжка. Изпратете ни снимката по електронната поща и в рамките само на няколко часа ние ще я поставим.
Вашият погребален агент ще се съобрази с всички ваши желания и веднага ще постави текста ви онлайн на нашия портал ewigeerinnerung.de.                                     

Допълнителна информация ще получите и тук: